cửa xếp hà nội

Báo giá cửa xếp INOX 2016

  

Báo giá cửa xếp INOX 2016

Báo giá cửa xếp INOX 2016, báo giá các loại cửa xếp inox 304 và cửa xếp inox 201. Các loại báo giá cửa xếp INOX hộp và cửa xếp inox Đài Loan tại Hà Nội
Báo giá cửa xếp INOX 2016, cua xep inox, bao gia cua xep inox, cua xep inox 304, cua xep inox 201, bao gia cua xep​

Cửa xếp INOX Đài Loan

Cửa không có lá gió Cửa có lá gió INOX 304

Cửa xếp Đài Loan

(INOX 430)
Thân cửa bằng INOX 430, thanh U dầy 0,6mm. Sản xuất theo phương pháp cán thẩm mỹ, tạo sóng, cuốn mép tăng cường độ cứng. Đinh tán 201, bát khoá INOX 201, ray, hộp và máng mạ kẽm, tay nắm thép trắng, ty thép. 800.000
 
1.200.000
 

Cửa xếp Đài Loan

   (INOX 304)
Thân cửa bằng INOX 304, thanh U dầy 0,6mm. Sản xuất theo phương pháp cán thẩm mỹ, tạo sóng, cuốn mép tăng cường độ cứng. Đinh tán 304, bát khoá INOX, ray, hộp và máng  inox 430, tay nắm INOX, ty INOX. 1.350.000 1.750.000

Cửa xếp INOX hộp 20*20, Nan đặc dầy 2,7ly

Cửa không có lá gió Cửa có lá gió

Cửa INOX 201 20x20mm

Thân cửa làm bằng INOX hộp 201, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan bằng thanh đặc INOX 201, độ dầy 2,7ly. Đinh tán Ø9.5mm  INOX 201 lớn nhất hiện nay, long đền bằng INOX. 1.400.000 1.800.000

Cửa INOX 304 hộp 20x20mm

Thân cửa làm bằng INOX hộp 304, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm. Nan chéo sử dụng bằng thanh đặc INOX 304, độ dầy 2,7ly. Sử dụng đinh thả Ø9.5mm INOX 304, long đền INOX 304, tai khoá INOX 304, chốt cửa bằng ống INOX. 2.100.000 2.600.000

Cửa xếp INOX hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo  hộp 10*20 ép

Cửa không có lá gió Cửa có lá gió

Cửa INOX 201 20x20mm
13x26mm

Thân cửa làm bằng INOX hộp 201, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan chéo bằng thanh hộp 10*20, INOX 201 1.250.000 1.650.000

Cửa INOX 304 hộp 20x20mm
13x26mm

Thân cửa làm bằng INOX hộp 304, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan chéo bằng thanh hộp 10*20, INOX 304 2.050.000 2.550.000

Cửa xếp INOX hộp(20*20 hoặc 13*26) nan chéo  ống tròn Ø12.7mm

Cửa không có lá gió Cửa có lá gió

Cửa INOX 201 20x20mm
13x26mm

Thân cửa làm bằng INOX hộp 201, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan bằng ống INOX 201 tròn Ø12.7mm 1.150.000 1.550.000

Cửa INOX 304 hộp 20x20mm
13x26mm

Thân cửa làm bằng INOX hộp 304, độ dầy 0.6mm đến 0,7mm, Nan bằng ống INOX 304  tròn Ø12.7mm 1.800.000 2.300.000
Top