cửa xếp hà nội

Sản xuất cửa cuốn song ngang, khớp thoáng inox

  
Cửa cuốn song ngang INOX

Cửa cuốn song ngang ống 19, INOX 201 và INOX 304 - Độ dầy: 0.8mm, 1mm
- Cửa cuốn song ngang hộp 20x20, INOX 201 và INOX 304  - Độ dầy: 0.6mm, 1mm
- Độ dầy khác theo yêu cầu của khách hàngsong ngang inox

 
Top