cửa xếp hà nội

Sản xuất cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện

  
Cửa cuốn song ngang sơn tĩnh điện

Cửa cuốn song ngang ống 19 và 21, sơn tĩnh điện - Độ dầy: 1.1mm, 1.3mm
- Cửa cuốn song ngang hộp 20x20, sơn tĩnh điện - Độ dầy: 1.2mm
- Độ dầy khác theo yêu cầu của khách hàng


cửa cuốn song nagng
Top